DNEVNE KARTE

Dnevne karte su vozne karte koje važe za dan za koji su izdate u periodu od 00 do 24 časa i dele se na:

  • Dnevne karte za gradski prevoz koje se prodaju u kioscima preduzeća, na kojima se obavezno upisuje datum putovanja i mogu se izdavati najduže 3 dana pre datuma korišćenja i
  • Dnevne karte za međumesni prevoz koje se prodaju u vozilima preduzeća, koje važe isključivo za relacije za koje su izdate kao i na linijama gradskog saobraćaja i koje se mogu izdavati na dan putovanja. (Primer: kupljena dnevna karta na relaciji Novi Sad - Temerin važi isključivo na toj relaciji i kroz Novi Sad i ne može se koristiti na drugim relacijama). Cena dnevne karte za sve linije u gradskom saobraćaju iznosi 278,00 dinara