NEDELJNE KARTE

Nedeljne karte su vozne karte koje se koriste za neograničen broj vožnji u toku 7 dana u kontinuitetu i mogu se izdavati najduže 3 dana pre datuma korišćenja. Nedeljna karta daje mogućnost putovanja samo u zoni I. Nedeljne karte se mogu kupiti u bilo kom kiosku preduzeća. Cena nedeljne karte za sve linije u gradskom saobraćaju iznosi 841,00 dinara