POJEDINAČNE (PAPIRNE) KARTE U VOZILIMA

Pojedinačne karte su vozne karte kupljene u vozilu i mogu se koristiti samo jednom tokom trajanja započete vožnje u zonama za koje su izdate. U skladu sa odlukom Upravnog odbora preduzeća postoje i pojedinačne karte sa popustom na koje imaju pravo deca uzrasta od 6-10 godina kao i pratioci slepih i slabovidih lica.