Linija 8 – Povratak na redovnu trasu
Završeni su radovi na rekonstrukciji kolovoza u Ulici Radomira Raše Radujkova, čime su se stekli uslovi da autobusi na liniji ...
29.11.2022
Linije 9, 9A - Povratak na redovnu trasu
Završeni su radovi u Futoškoj ulici u delu od od bolnice do Higijenskog zavoda, čime su se stekli uslovi da autobusi na linija ...
27.11.2022
Linija 12 – Trajna izmena dela trase na Telepu
U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od 24. 11. 2022. godine trajno će biti izmenjena trasa autobuske linije br ...
23.11.2022
Linija 8 – Privremena izmena na Novom naselju (II faza radova)
Zbog II faze izvođenja radova u Ulici Radomira Raše Radujkova, od 23. 11. 2022. godine privremeno će biti izmenjena trasa linije broj ...
22.11.2022
GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ
MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ
MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ