Привремено измештање стајалишта Булевар Јаше Томића/Булевар ослобођења
29.05.2023

Од 29.05. до 12.06.2023. године привремено ће бити измештено аутобуско стајалиште Булевар Јаше Томића/Булевар ослобођења. Због радова на том делу трасе, линије број 11Б, 21, 25, 30 и 35 као полазно стајалиште користиће аутобуско стајалиште на терминалу Ж.станице (полазно стајалиште линијa 16 и 64).
На линијама број 15 и 17 до завршетка радова неће се користити наведено аутобуско стајалиште Булевар Јаше Томића/Булевар ослобођења.Продужeње трасе линије 17
30.03.2023

Од 1. априла мења се део трасе линије 17 (БИГ - Центар – Железничка станица - БИГ), која се Путем Новосадског партизанског одреда, Индустријском и Партизанском улицом продужава   до супермаркета Супер Веро.
Нова траса линије 17:
Смер БИГ - Супер Веро - Центар
Стајалиште (окретница) испред БИГ-а – Сентандрејски пут – Пут Новосадског партизанског одреда – Индустријска улица – Партизанска – Кисачка – Јована Суботића – терминал у Шафариковој.
Нова стајалишта на продуженом делу линије су Индустријска/Пут Новосадског партизанског одреда и Партизанска/Индустријска.
Смер Центар - Ж.Станица - Супер Веро - БИГ
Терминал у Шафариковој – Успенска – Јеврејска – Булевар ослобођења – Булевар Јаше Томића – Кисачка – Партизанска – Индустријска – Пут Новосадског партизанског одреда – Сентандрејски пут – Стајалиште (окретница) испред БИГ-а.
Нова стајалишта на продуженом делу линије су Партизанска/Сентандрејски пут и Индустријска/Бензинска пумпа.Линије 1, 4, 8, 11Б, 13 – Измене траса због изградње кружне раскрснице
02.03.2023

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, од 3. марта 2023. године привремено ће бити измењене трасе аутобуских линија број 1, 4, 8, 11Б и 13. Због извођења радова на изградњи кружне раскрснице Булевар цара Лазара/Фрушкогорска улица до завршетка радова аутобуси ће у том делу града саобраћати на следећи начин:
ЛИНИЈE 1, 8
Смер из Центра
Раскрсница Булевар цара Лазара/Фрушкогорска – (право) Булевар цара Лазара до раскрснице са Булеваром ослобођења – (лево) Булевар ослобођења – (лево) Улица Народног фронта – (десно) Фрушкогорска улица – редовна траса до окретнице.
На измењеном делу трасе на линијама 1 и 8 неће се користити стајалишта других линија.
Смер са Лимана
Аутобуси саобраћају редовном трасом.
ЛИНИЈЕ 4, 11Б
Смер из Центра
Раскрсница Булевар цара Лазара/Фрушкогорска улица – (право) Булевар цара Лазара до раскрснице са Булеваром ослобођења – (лево) Булевар ослобођења – (десно) Улица Народног фронта – редовна траса.
На измењеном делу трасе на линијама 4 и 11Б неће се кориситити стајалишта других линија.
Смер са Лимана (4 и 11А)
Аутобуси саобраћају редовном трасом.
ЛИНИЈА 13
Смер Универзитет - Детелинара
Раскрсница Јиречекова/Фрушкогорска – (право) Фрушкогорска улица – (десно) Булевар ослобођења до раскрснице са Булеваром цара Лазара – редовна траса.
На измењеном делу трасе на линији број 13 користиће се стајалиште Народни фронт-Фрушкогорска (редовно стајалиште линија 4 и 11Б).
Смер Детелинара - Универзитет
Аутобуси саобраћају редовном трасом.Линија 25 - Привремена измена трасе од 18.02.
14.02.2023

Због радова на канализационој мрежи, линија 25 Ж.станица-Зона Север IV привремено мења трасу кретања од 18. фебруара 2023.године:
Смер Ж.станица-Зона Север IV
Аутобуси саобраћају редовном трасом, продужавају право на кружној раскрсници, скрећу десно на режијску траку за Београд, искључују се на стари Каћки пут (пре наплатне рампе), настављају Каћким путем, затим Путем Шајкашког одреда и скрећу десно према Зони Север IV до окретнице Леар.
Смер Зона Север IV - Ж.станица
Аутобуси саобраћају редовном трасом до раскрснице за Пут Шајкашког одреда, настављају Каћким путем поред Пут инвеста (стари пут за Каћ), затим преко надвожњака где скрећу лево на аутопут (за возила-наплатне рампе) и режијском саобраћајницом настављају за Нови Сад.
На измењеном делу трасе користи се постојеће стајалиште после кружног тока (из Н.Сада).
Очекивано време завршетка радова је 01.04.2023.године.Линије 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86 – Привремена измена трасе на Мишелуку
15.12.2022

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, због радова на мосту (МИШЕЛУК-ПЕТЉА) од 15. 12. 2022. године (од 13:00 часова) до завршетка радова привремено се мења траса приградске линије 76, као и међумесних линија 77, 78, 79, 80, 81, 84 и 86:
Смер из Новог Сада
Од раскрснице петља Мишелук/Институтски пут аутобуси саобраћају десно, затим скрећу лево на следећој раскрсници, лево на Каменички пут до Улице војводе Путника и даље настављају редовном трасом кретања.
Смер за Нови Сад
Редовна траса.
НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ НЕ КОРИСТИ СЕ ПОСТОЈЕЋЕ СТАЈАЛИШТЕ.Линија 21 – Привремена измена трасе у Шангају
30.09.2022

Због радова на канализационој мрежи, линија број 21 Нови Сад-Шангај привремено мења трасу кретања од 17. октобра 2022.године:
Нови Сад - Шангај
Аутобуси ће саобраћати редовном трасом до кружне раскрснице на Каћком путу, одакле ће продужавати право, скретати десно режијском траком за Београд, где ће се искључивати на стари Каћки пут (пре наплатне рампе) и настављати Каћким путем поред „Пут инвеста“ и даље редовном трасом до окретнице.
Шангај – Нови Сад
Аутобуси ће редовном трасом саобраћати до раскрснице за Каћки пут, настављати Каћким путем, затим поред „Пут инвеста“ (стари пут за Каћ) и преко натпутњака, где ће скретати лево на аутопут (за возила-наплатне рампе) и режијском саобраћајницом продужавати за Нови Сад.


НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТИЋЕ СЕ ПАР ПРИВРЕМЕНИХ СТАЈАЛИШТА (ПУТ ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА-КАЋКИ ПУТ), КАО И ПОСТОЈЕЋЕ СТАЈАЛИШТЕ ПОСЛЕ КРУЖНОГ ТОКА (ИЗ НОВОГ САДА).