Губитак или оштећење картица

У случају да је корисник изгубио месечу или годишњу претплатну картицу или је она оштећена, потребно је да оде у НСМАРТ центар да би израдио нову картицу. Приликом предаје Захтева за израду нове картице потребно је благајнику предати следеће износе:

  • Износ за израду нове картице (500 динара)
  • Износ за ажурирање картице (400 динара)

 

Уколико корисник има уплаћену месечну или годишњу претплату, средства ће се пренети на нову картицу и важиће до датума до ког је првобитно уплаћена претплата.

Картица ће одмах бити израђена у НСМАРТ центру.

Нова картица важи пет година од дана израде картице.