LAT

Мисија предузећа

misija

По пословнику о раду, ЈГСП Нови Сад је предузеће које је низом дугорочних опредељења усредсређено на свакодневно побољшање квалитета превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају. Циљ предузећа је да се постигне такав ниво квалитета по којем би предузеће било препознатљиво и узор за сва предузећа исте делатности, у земљи и шире. У остварењу тог циља предузеће ће:

  • Обнављати возни парк, модерним и савременим аутобусима,
  • Уводити модерна техничко-технолошка достигнућа у обележавању правца кретања аутобуса, продаји и наплати превоза и осталих услуга,
  • Осавремењавати комуникацију са свима заинтересованима, а посебно са корисницима наших услуга,
  • Вршити обуку својих кадрова
  • Повезивати се са предузећима исте или сличне делатности ради стицања увида у најсавременија техничка и друга достигнућа у јавном превозу путника.

 

ambasador_alternativnih_goriva