Мисија предузећа

misija

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ организовано је Одлуком Скупштине Града Новог Сада 21. 12. 1989. године и послује као јавно предузеће. Град Нови Сад је власник 100% удела у основном капиталу јавног предузећа.

Јавни превоз на ширем гравитационом подручју Града Новог Сада организован је на три основна режима саобраћаја: градски, приградски и међумесни.

Предузеће је низом дугорочних опредељења усредсређено на свакодневно побољшање квалитета услуге:

  • Обнављањем возног парка модерним, еколошки прихватљивим аутобусима;
  • Увођењем модерних техничко-технолошких достигнућа у обележавању правца кретања аутобуса, продаји и наплати превоза и осталих услуга;
  • Осавремењавањем комуникације са корисницима услуга;
  • Перманентном обуком кадрова;
  • Повезивањем са предузећима исте или сличне делатности, ради стицања увида у најсавременија техничка и друга достигнућа у јавном превозу путника.

 

ambasador_alternativnih_goriva

 

Политика ИМС