LAT

Врсте карата

ПЕРСОНАЛИЗОВАНЕ

Месечне

Грађани
Ученици и студенти
Запослени
Пензионери до 65 година
Носиоци права на новчану и социјалну помоћ

Годишње

Ученици и студенти
Деца од 6 до 10 година
Повлашћене

НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНЕ

Папирна карта за једну вожњу
Папирна дневна карта
Папирна недељна карта

 

Промена врсте картице

Корисник може да промени врсту картице доласком у NSMART центар и достављањем захтева за нову врсту картице.

У случају да мења врсту картице, потребно је да корисник приликом захтева на благајни за ажурирање података плати 375,00 динара на лицу места, или да донесе доказ о уплати.

Уколико се једном годишње уради измена картице из радничке у грађанску категорију и обрнуто, та услуга се не наплаћује.