Организациона структура

delatnost

САОБРАЋАЈНИ СЕКТОР:

 • Служба градског саобраћаја
 • Служба приградског саобраћаја
 • Служба међумесног саобраћаја
 • Одељење саобраћајне оперативе

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

 • Служба превентивног одржавања
 • Служба текућег одржавања
 • Служба инвестиционог одржавања
 • Служба аутоелектрике
 • Служба одржавања опреме, уређаја и објеката

СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА

 • Служба рачуноводства
 • Служба плана и анализе
 • Служба благајне и мењачких послова
 • Служба финансијске оперативе

СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА

СЛУЖБА УНУТРАШНЈЕ КОНТРОЛЕ

СЛУЖБА ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

СЛУЖБА СТАНИЧНИХ УСЛУГА

СЛУЖБА РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И СОФТВЕРСКОГ ПОСЛОВАЊА

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Руководство

ДИРЕКТОР

ИВАН РАДОЈИЧИЋ, дипл. инжењер менаџмента мастер

2021 - директор ЈГСП „Нови Сад“

2013 - 2015. Шеф Службе принтинг центра “Електровојводине”
2015 - 2018.    Шеф Службе за опште послове Оператора дистрибутивног система „ЕПС дистрибуција“
2018 - 2020. директор ЈКП „Стан“
2020 - 2021. в.д. директор ЈГСП „Нови Сад“
2021 - директор ЈГСП „Нови Сад“

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

ДУШКО САВИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја

1988 - 1992. Сарадник за унапређење и развој саобраћаја у ЈГСП „Нови Сад“
1992 - 1993.    Шеф службе текућег одржавања у ЈГСП „Нови Сад“
1993 - 2012. Шеф Службе приградског саобраћаја, руководилац Саобраћајног сектора,
помоћник директора, заменик директора ЈГСП „Нови Сад“
2012 - 2018. Шеф Службе станичних услуга ЈГСП „Нови Сад“
2018 - Извршни директор ЈГСП „Нови Сад“

НАДЗОРНИ ОДБОР

Славен Мановић (председник), дипломирани инжењер саобраћаја

Веселин Ђаловић (члан)

Јовица Лемајић (члан), дипломирани инжењер саобраћаја

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Весна Хрњак, емаил хрњакв@гспнс.рс