ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Превоз путника се врши на свим редовним линијама ЈГСП-а. Поред редовног превоза, заинтересован појединац, група грађана или предузеће могу закупити аутобус ЈГСП-а за слободну или уговорну вожњу. Информација о закупу аутобуса може да се добије на телефонске бројеве 021/4896687 i 021/4896721

ВОЗНА КАРТА

Путник има право да користи превоз у градском, приградском и међумесном саобраћају, ако поседује одговарајућу возну карту. Путник је дужан да у аутобус уђе на предња врата и приликом уласка у аутобус дужан је да возачу покаже возну карту. Уколико не поседује возну карту исту купује код возача.

Путник који се у аутобусу затекне без одговарајуће возне картре за релацију на којој се вози, обавезан је да плати редовну карту за вожњу на тој линији и доплатну карту (казну) према важећој тарифи. Цена доплатне карте је утврдјена одлуком Предузећа која је потврдјена од стране надлежног органа Града Новог Сада.

Уколико је путник затечен приликом контроле у аутобусу ЈГСП НОВИ САД без уредне возне карте, може доплатну карту да плати одмах контролору или у року од 8 дана уплату изврши на благајни или на рачун ЈГСП НОВИ САД. По протеку овог рока за уплату, наплата доплатних карата се поверава опуномоћеним адвокатима који прво опомињу путника да је "заборавио" да плати доплатну карту а уколико се несавесни путник оглуши и о ову опомену, адвокати покрећу судски поступак за наплату доплатне карте, манипулативних трошкова и трошкова опомене.

Разуме се, сви ови трошкови, судски трошкови као и трошкови за рад адвоката падају на терет путника који је у возилу затечен без уредне возне карте.

За вожњу у аутобусима ЈГСП-а путник може да користи месечну, годишњу, дневну и карту за једну вожњу.

Карта за једну вожњу купује се код возача приликом уласка у аутобус.

Претплатна месечна маркица постоји за грађане, запослене, ђаке и студенте и пензионере.

Да би се могла користити месечна маркица неопходно је да се поседује картица за месечне маркице, зависно од категорије којој путник припада.

 

Претплатна картица је исправна и може се користити за превоз ако се на њој налази слика корисника, печат ЈГСП-а, одговарајућа маркица са уписаним бројем претплатне карте. Месечна маркица важи за текући месец и до 5. у наредном месецу.

 

 

ПРЕВОЗ РОБЕ И ПРТЉАГА

Путник може превозити одређену робу-пртљаг и уколико је пртљаг већих димензија, путник је дужан да за исти плати накнаду за превоз у висини цене карте за релацију на којој се вози.