LINIJE 76-84 – KRAJ PRVE ZONE POMEREN NA STAJALIŠTE „TRAFO STANICA“
12.10.2018

Odlukom o izmeni Zonsko-tarifnog sistema, sa koeficijentima i granicama zona u gradskom i prigradskom saobraćaju (Službeni list Grada Novog sada, br.42/2018), od 12.10.2018.godine na pravcu Ledinci, Beočin, Lug (linije 76-84) pomera se granica zone. Umesto dosadašnjeg autobuskog stajališta ''Bocke'' kraj prve zone predstavlja autobusko stajalište ''Trafo stanica''.


 LINIJE 1, 15 I 35 – PRIVREMENA IZMENA OD 4. OKTOBRA
03.10.2018

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve (broj:IV-34-2326/18 ), određuje se privremena izmena trase autobuskih linija broj 1, 15 i 35 i ostalih polazaka za i od zone Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta preko kanala DTD na Sentandrejskom putu u Novom Sadu. Izmenjen režim saobraćajnih linija važi od 4. oktobra do 15. novembra 2018.godine. Autobusi na ovim linijama menjaju trasu kretanja na sledeći način:
SMER SA KLISE
Pored već izmenjenog dela trase linija, autobusi od kružne raskrsnice ulica Sentandrejski put i Primorske nastavljaju pravo Primorskom ulicom, desno na Temerinski put preko Temerinskog mosta, desno u Partizansku ulicu, pa levo u Kisačku ulicu i dalje redovnom trasom kretanja.
SMER PREMA KLISI
Od raskrsnice ulica Kisačke i Partizanske autobusi saobraćaju desno u Partizansku ulicu, levo na Temerinski put preko Temerinskog mosta, levo u Primorsku ulicu do kružne raskrsnice i dalje nastavljaju već izmenjenom trasom kretanja.
AUTOBUSI NA LINIJAMA BROJ 1, 15 I 35, PORED VEĆ IZMENJENE TRASE I PRIVREMENIH STAJALIŠTA, KORISTE STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA I DVA PRIVREMENA STAJALIŠTA, JEDNO U PRIMORSKOJ ULICI KOD POŠTE (PREKO PUTA BENZISKE PUME „AVIA”) I DRUGO U PARTIZANSKOJ ULICI 51.LINIJA 62 – PREUSMERAVANJE DELA POLAZAKA NA LINIJU 60
02.10.2018

Od 4. oktobra 2018. godine JGSP „Novi Sad“ usled završetka radova u delu ulice Karlovačkih đaka u Sremskim Karlovcima, dole navedene polaske RADNIM DANIMA preusmerava na okretnicu Sremski Karlovci – BELILO do završetka radova na trasi za okretnicu Dudara u Sremskim Karlovcima kao i redovna linija 60 koja se vraća na redovnu trasu:
Polasci iz Novog Sada: 6:05, 6:50, 7:30, 11:50, 14:05, 17:30, 18:25, 19:15;
Polasci iz Sr. Karlovaca Dudara: 6:50, 7:30, 8:10, 12:35, 14:45, 18:10, 19:05, 19:55.


Ostali polasci na liniji 62 Novi Sad MAS – Sremski Karlovci/Dudara do završetka radova na trasi do okretnice na Dudari nastavljaju da saobraćaju do okretnice Sremski Karlovci/ Vinogradarska.
Autobusi na izmenjenom delu trase koristiće stajališta postojeće linije Sremski Karlovci – BELILO


 OD 1. OKTOBRA NOVA LINIJA 86 DO VRDNIKA
28.09.2018

Od 1. oktobra 2018. godine JGSP „Novi Sad“ uvodi novu autobusku liniju 86 na relaciji Novi Sad –Vrdnik. Tokom sezone (od 01. maja do 30. septembra ) prevoz na liniji 86 u jednom smeru biće realizovan sa deset polazaka, a van sezone sa osam polazaka. Cena pojedinačne karte kupljene u vozilu iznosiće 290 dinara do Iriga i 350 dinara do Vrdnika. Dnevna karta za relaciju Novi Sad – Irig iznosi 645 dinara, a za relaciju Novi Sad – Vrdnik 765 dinara.
U narednom periodu pratiće se funkcionisanje linije, nakon čega će biti urađena ekonomska analiza i utvrdiće se opravdanost daljeg prevoza putnika na ovoj liniji.
Trasa linije 86
SMER A
Novi Sad MAS -Vrdnik (hotel „Termal“): Međumesna autobuska stanica Novi Sad - Bulevar oslobođenja - Sremska Kamenica – Irig – Vrdnik (hotel „Termal“)
SMER B
Vrdnik (hotel „Termal“) - Novi Sad MAS : Vrdnik (hotel „Termal“) – Irig - Sremska Kamenica - Međumesna autobuska stanica Novi Sad


Polasci na liniji 86:
Polasci iz Novog Sada 5:50, 7:10, 8:10, 9:50, 12:50, 14:10, 15:15, 16:30, 17:40, 20:10
Polasci iz Vrdnika (hotel „Termal“) 7:05, 8:20, 9:10, 11:10, 14:15, 15:10, 16:30, 18:00, 19:15, 21:15
Navedeni polasci saobraćaju po sledećem režimu:
• Polasci iz Novog Sada u 5:50, 12:50 i Vrdnika u 7:05, 14:15 saobraćaju svakodnevno;
• Polasci iz Novog Sada u 7:10, 9:50,14:10, 15:15, 16:30, 20:10 i Vrdnika u 8:20, 11:10, 15:10, 16:30, 18:00, 21:15 saobraćaju svakodnevno osim svake prve srede u mesecu;
• Polasci iz Novog Sada u 8:10 i 17:40 i iz Vrdnika u 09:10 i 19:15 saobraćaju svakodnevno u periodu od 01.05. do 30.09.


 LINIJE 3, 13 - PRODUŽENA PRIVREMENA IZMENA TRASE DO 19. NOVEMBRA
12.09.2018

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, zbog radova na rekonstrukciji toplovoda u Ulici Janka Čmelika privremena izmena trase autobuskih linija broj 3 i 13 produžava se do 19.  novembra 2018. godine. Autobusi na ovim linijama menjaju trasu kretanja na sledeći način:


LINIJA BROJ 3


Smer iz Petrovaradina: Od raskrsnice ulica Kornelija Stankovića i Milenka Grčića autobusi saobraćaju pravo Ulicom Kornelija Stankovića do kružnog toka u raskrsnici Bulevara Evrope i Kornelija Stankovića, na kružnom toku polukružno se okreću i izdržavaju vreme do narednog polaska na autobuskom stajalištu u Ulici Kornelija Stankovića-Bulevar Evropa (stajalište linije broj 7a).


Smer sa Detelinare: Autobusi kao polazno stajalište koriste stajalište u Ulici Kornelija Stankovića-Bulevar Evropa (stajalište linije broj 7a), saobraćaju pravo Ulicom Kornelija Stankovića i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


LINIJA BROJ 13


Smer sa Univerziteta: Autobusi saobraćaju Bulevarom Evrope do kružnog toka u raskrsnici Bulevara Evrope i Kornelija Stankovića, na kružnom toku vrše polukružno okretanje i izdržavaju vreme do narednog polaska na autobuskom stajalištu na Bulevaru Evrope-Bulevar vojvode Stepe.


Smer sa Detelinare: Autobusi kao polazno stajalište koriste stajalište u Ulici Bulevar Evropa-Bulevar vojvode Stepe, saobraćaju pravo Bulevarom Evrope i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.NOVA PRIGRADSKA LINIJA 51 A/B
30.08.2018

Od 1. septembra uvodi se nova kružna linija 51 A/B na relaciji Novi Sad-Sajlovo-Veternik-Novi Sad, odnosno Novi Sad-Veternik-Sajlovo-Novi Sad. 


Trasa nove linije je sledeća:
SMER A (ŽELEZNIČKA STANICA–VETERNIK–SAJLOVO-ŽELEZNIČKA STANICA): Železnička stanica-Bulevar oslobođenja-Futoška–Futoški put–Novosadski put–Kralja Petra I–Svetozara Miletića–Vojvode Putnika–Vojvode Bojovića–Školska-Braće Tokin–Omladinska–Novosadski put–Kralja Petra I –Donje Sajlovo–Rumenački put–Rumenačka–Bulevar Jaše Tomića–Železnička stanica
SMER B (ŽELEZNIČKA STANICA–SAJLOVO–VETERNIK-ŽELEZNIČKA STANICA): Železnička stanica–Bulevar Jaše Tomića–Rumenačka–Rumenački put–Donje Sajlovo-Kralja Petra I -Svetozara Miletića–Vojvode Putnika–Vojvode Bojovića - Školska–Braće Tokin–Omladinska–Novosadski put-Futoški put–Futoška–Bulevar oslobođenja-Železnička stanica


Cena pojedinačne karte na liniji 51 A/B iznosi 110 dinara za sva putovanja koja prelaze granicu zone, dok je za putovanja unutar zone (bez prelaska granice zone) 65 dinara. U slučaju kružne vožnje koja više puta prelazi granicu zone, a da se pritom ne započinje novi krug (Železnička stanica), cena karte iznosi 110 dinara.


Mogućnost reorganizacije prevoza na prigradskoj liniji za Veternik razmatrala se duži period na osnovu zahteva stanovnika Veternika, upućenih preko tamošnje mesne zajednice. Linija 51 A/B je uvedena na osnovu prethodno sprovedene analize i rezultata sistemskog brojanja putnika na linijama za Veternik i Sajlovo. Novom linijom skraćuju se vremena putovanja, povezuju naselja (i šire) sa gradskim grobljem i drugim delovima grada Novog Sada (Detelinara, Železnička stanica...).LINIJA 52 – TRAJNA IZMENA TRASE U VETERNIKU
30.08.2018

Od 1. septembra trajno se i menja trasa kretanja kroz Veternik prigradske linije broj 52 Novi Sad-Veternik. Umesto Ulicom Mihajla Pupina, autobusi na liniji 52 saobraćaće Školskom, zatim Ulicom braće Tokin i Omladinskom ulicom, odakle će nastavljati redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase postavljena su dva autobuska stajališta (Ulica braće Tokin,Omladinska ulica).


 OD 1. SEPTEMBRA ZIMSKI RED VOŽNJE
30.08.2018

Od 1. septembra autobusi JGSP „Novi Sad“ saobraćaće po zimskom redu vožnje. Osim vremenskih korekcija polazaka, usklađenih sa potrebama putnika u narednom periodu, najveća izmena je uvođenje kružne linije 51 A/B na relaciji Novi Sad-Sajlovo-Veternik-Novi Sad, odnosno Novi Sad-Veternik-Sajlovo-Novi Sad.


 LINIJE 1 I 35 – PRIVREMENA IZMENA TRASE NA SENTANDREJSKOM PUTU
29.08.2018

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od 30. avgusta do 10. oktobra privremeno se menjaju trase autobuskih linija 1 i 35. Zbog radova na izgradnji saobraćajnih površina na Sentandrejskom putu (od Primorske do Velebitske ulice), autobusi će saobraćati na sledeći način:
SMER SA KLISE
Redovna trasa - raskrsnica ulica Sentandrejski put i Savska – (desno) Klisanski put – (levo) Primorska ulica do kružne raskrsnice sa Sentandrejskim putem - redovna trasa kretanja preko Klisanskog mosta.
SMER PREMA KLISI
Redovna trasa - kružna raskrsnica Sentandrejskog puta i Primorske ulice – (levo) Primorska ulica – (desno) Klisanski put – (levo) Sentandrejski put - redovna trasa kretanja.


 LINIJE 60, 62 - IZMENA TRASE U SREMSKIM KARLOVCIMA
03.08.2018

U skladu sa rešenjem Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci, Odeljenja za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine (broj:I344-20/18-IX) određuje se privremena izmena trasa autobuskih linija broj 60 i 62 zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice u ulici Karlovačkih đaka i to od raskrsnice sa ulicom Braće Anđelić do okretnice autobusa na Dudari u Sremskim Karlovcima. Izmenjen  režim saobraćaja na linijama 60 i 62 važi od 06.avgusta do 06.novembra 2018.godine. Autobusi na ovim linijama menjaju trasu kretanja:


Linije broj 60 i 62


Pomenute linije će po ulasku u Sremske Karlovce koristiti trasu linije 61 na čijoj okretnici će i izdržavati vreme.


U suprotnom smeru linije 60 i 62 će takođe saobraćati trasom linije 61 do izlaska iz Sremskih Karlovaca odakle će nastavljati svojim redovnim trasama.


Na izmenjenom delu trase linije 60 i 62 će koristiti postojeća stajališta linije 61.