CENOVNIK

petak, 28. jul 2017.

*Deca do 6 godina starosti ne plaćaju kartu

Tip
Vrsta
(Izaberite jednu ili više vrsta karata)

MESEČNA ĐAČKA
Zona Cena PDV[%] Ukupno
SRK (KROZ SREMSKE KARLOVCE) 454.55 10.00 500.01
OŠ KROZ TEMERIN 681.82 10.00 750.00
OŠ BEOČIN 818.18 10.00 900.00
I 850.00 10.00 935.00
II 1700.00 10.00 1870.00
RLT-V (OPŠTINA TEMERIN) 1954.55 10.00 2150.01
RLT-B (BEOČIN) 1954.55 10.00 2150.01
RLT-A (SUSEK) 1954.55 10.00 2150.01
RLT-G (TEMERIN-GOSPOĐINCI) 1954.55 10.00 2150.01
III 2124.55 10.00 2337.01
IV 2550.00 10.00 2805.00
IIA 2554.55 10.00 2810.01
IIIB 2727.27 10.00 3000.00
IIIA 2727.27 10.00 3000.00
V 2974.55 10.00 3272.01
IVA 3009.09 10.00 3310.00
VB 3454.55 10.00 3800.01
VA 3454.55 10.00 3800.01
VIB 3681.82 10.00 4050.00
VIV 3681.82 10.00 4050.00
VIA 3681.82 10.00 4050.00
VIIA 3863.64 10.00 4250.00
VIIB 3863.64 10.00 4250.00
VIIIA 4236.36 10.00 4660.00
VIIIB 4236.36 10.00 4660.00
IXB 4672.73 10.00 5140.00
IXA 4672.73 10.00 5140.00