LAT

Карте за носиоце права на новчану и социјалну помоћ

Месечна претплата купује на основу овереног списка надлежног Центра за социјални рад.

Право на улазак на перон Аутобуске станице имају сви купци месечних претплата за зоне у међумесном саобраћају (све зоне које се завршавају са словом).

Тип картице: Паметна пластична бесконтактна картица
Врста претплате: МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА Важи од 1. до последњег дана у месецу
Важење картице: 3 године

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ИЛИ АЖУРИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ КАРТИЦЕ

На једном од продајних места корисник треба да преда следећа документа за израду или ажурирање картице:

За израду карте потребно је:
1 Испуњен Захтев за израду картице са потписаном Изјавом за прикупљање и обраду података у сврху израде карте који може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
2 Потписано Обавештење о обради података о личности које може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
3 Приказати личну карту односно други идентификациони документ на увид
4 За ИЗРАДУ картице доставити личну фотографију не старију од шест месеци, димензија 30x25mm
5 Доказ о уплаћених 375,00 динара за израду или ажурирање картице или да се наведени износ уплати на продајном месту. Инструкције за уплату погледати овде.

КУПОВИНА ПРЕТПЛАТА

Право на месечне претплате за ноциоци права на новчану и социјалну помоћ имају искључиво особе која се налазе на списку Центра за социјални рад.

Месечне карте важе од првог до последњег дана у месецу.

Приликом уплате износа на киоску, ако је прошао први у месецу за који је корисник купио карту, он одмах може да уђе у аутобус и да користи услугу превоза. Уколико није почео месец за који је купио претплату, мора се сачекати почетак месеца.