O NAMA

Međumesni i međunarodni putnički prevoz se do 1967. godine iz Novog Sada odvijao sa više mesta u gradu, čak sa desetak lokaliteta. Novi Sad je tada imao 180.000 stanovnika. Na svim tim lokacijama nije bilo zadovoljavajućih uslova za prijem i otpremu autobusa,prodaju karata i iskrcavanje i ukrcavanje putnika. U to vreme je bilo oko 27 prevozničkih preduzeća iz Vojvodine i cele zemlje.U decembru 1967. godine je puštena u rad nova,moderna  autobuska stanica. Stanica je imala 14 perona i svakog dana je održavano 120 polazaka,odnosno dolazaka autobusa.Parking prostor za autobuse ima je 17 mesta.Na dnevnom nivou se prodavalo od 2.500 do 3.000 karata, a ukupno je bilo zaposleno 47 radnika.

MAS Pogled na autobusku stanicu 70-tih godina

Generalnim urbanističkim planom Novog Sada iz 1974. godine lokacija  autobuske stanice je postala stalna.Rekonstrukcija,adaptacija i dogradnja stanice je izvršena 1984. godine.Povećan je broj šaltera, dograđen aneks sa restoranom i proširen parking za autobuse sa 17 na 45 mesta. Broj prevoznika kojima Stanica pruža stanične usluge se stalno povećavao tako da danas usluge stanice koristi preko 100 prevoznika i svakodnevno se obavi oko 1 500 polazaka i dolazaka autobusa.

MAS Stanica danas