ORGANIZACIONA STRUKTURA

delatnost

 

SAOBRAĆAJNI SEKTOR:

-       Služba gradskog saobraćaja

-       Služba prigradskog saobraćaja

-       Služba međumesnog saobraćaja

-       Odelenje saobraćajne operative

 

TEHNIČKI SEKTOR

-       Služba preventivnog održavanja

-       Služba tekućeg održavanja

-       Služba investicionog održavanja

-       Služba autoelektrike

-       Služba održavanja opreme, uređaja i objekata

 

SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA

-       Služba računovodstva

-       Služba plana i analize

-       Služba blagajne i menjačkih poslova

-       Služba finansijske operative

 

SLUŽBA KOMERCIJALNIH POSLOVA

SLUŽBA UNUTRAŠNJE KONTROLE

SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPŠTIH POSLOVA

SLUŽBA STANIČNIH USLUGA

SLUŽBA RAZVOJA, IT I STANDARDA KVALITETA

OGRANAK ZA AUTO-ŠKOLU

OGRANAK ZA TURISTIČKU AGENCIJU

 

 

RUKOVODSTVO

 

 

DIREKTOR

 

MILOVAN AMIDŽIĆ, dipl. pravnik master

2008/2010.    samostalni stručni saradnik za opšte i pravne poslove u „Agrocoop“ Export-import Novi Sad

2010/2012.   rukovodilac Službe opštih i pravnih poslova u „Fertil“ d.o.o Bačka Palanka

2012/2016.   v.d. zamenik načelnika Gradske uprave za opšte poslove Grada Novog Sada

2014/2015.   predsednik Nadzornog odbora JKP „Zoohigijena i veterina Novi Sad“

2016/2017.    v.d. šefa Službe za zajedničke poslove Grada Novog Sada

2017/2018.    v.d. direktor JKP „Stan“

2018.               v.d. direktor JGSP „Novi Sad“

IZVRŠNI DIREKTOR

 

NIKOLA JOKIĆ, diplomirani inženjer saobraćaja

2005/2006.  -  Auto instruktor u auto školama "Test drive", "Semafor"  i"Floyd"

2006/ 2008. -  Viši referent unutrašnje kontrole u "NIS - Naftagas promet”

2009/ 2010. - Rukovodilac saobraćaja u firmama  za autobuski prevoz putnika "Niksy travel" i "Petra tours"

2010/2014. - Saradnik za dispečerske poslove, šef Službe naručilaca za transportne usluge u "NIS Gazprom neftu".

2014. – Izvršni direktor JGSP "Novi Sad"

 

NADZORNI ODBOR

 

Miladin Zurovac (predsednik)

Diplomirani ekonomista

 

Gordana Pirner (član)

Diplomirana inženjerka za preduzetni menadžment

 

Biljana Stojković (član)

Diplomirana inženjerka saobraćaja