ORGANIZACIONA STRUKTURA

delatnost

 

SAOBRAĆAJNI SEKTOR:

-       Služba gradskog saobraćaja

-       Služba prigradskog saobraćaja

-       Služba međumesnog saobraćaja

-       Odelenje saobraćajne operative

 

TEHNIČKI SEKTOR

-       Služba preventivnog održavanja

-       Služba tekućeg održavanja

-       Služba investicionog održavanja

-       Služba autoelektrike

-       Služba održavanja opreme, uređaja i objekata

 

SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA

-       Služba računovodstva

-       Služba plana i analize

-       Služba blagajne i menjačkih poslova

-       Služba finansijske operative

 

SLUŽBA KOMERCIJALNIH POSLOVA

SLUŽBA UNUTRAŠNJE KONTROLE

SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPŠTIH POSLOVA

SLUŽBA STANIČNIH USLUGA

SLUŽBA RAZVOJA, IT I STANDARDA KVALITETA

 

RUKOVODSTVO

 

DIREKTOR

 

IVAN RADOJIČIĆ, dipl. inženjer menadžmenta master

2013/2015.    šef Službe printing centra “Elektrovojvodine”

2015/2018.    šef Službe za opšte poslove Operatora distributivnog sistema „EPS distribucija“

2018/2020.    direktor JKP „Stan“

2020.              v.d. direktor JGSP „Novi Sad“

 

IZVRŠNI DIREKTOR

 

DUŠKO SAVIĆ, diplomirani inženjer saobraćaja

 

1988.              Saradnik za unapređenje i razvoj saobraćaja u JGSP „Novi Sad“

1992/1993.    Šef službe tekućeg održavanja u JGSP „Novi Sad“

1993/2012.     Šef Službe prigradskog saobraćaja, rukovodilac Saobraćajnog sektora, pomoćnik direktora, zamenik direktora JGSP „Novi Sad“

2012/2018.     Šef Službe staničnih usluga JGSP „Novi Sad“

2018.                Izvršni direktor JGSP „Novi Sad“

 

NADZORNI ODBOR

 

Slaven Manović (predsednik)

Diplomirani inženjer saobraćaja

 

Gordana Pirner (član)

Diplomirana inženjerka za preduzetni menadžment

 

Biljana Stojković (član)

Diplomirana inženjerka saobraćaja