ORGANIZACIONA STRUKTURA

delatnost

 

SAOBRAĆAJNI SEKTOR:

-       Služba gradskog saobraćaja

-       Služba prigradskog saobraćaja

-       Služba međumesnog saobraćaja

-       Odelenje saobraćajne operative

 

TEHNIČKI SEKTOR

-       Služba preventivnog održavanja

-       Služba tekućeg održavanja

-       Služba investicionog održavanja

-       Služba autoelektrike

-       Služba održavanja opreme, uređaja i objekata

 

SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA

-       Služba računovodstva

-       Služba plana i analize

-       Služba blagajne i menjačkih poslova

-       Služba finansijske operative

 

SLUŽBA KOMERCIJALNIH POSLOVA

SLUŽBA UNUTRAŠNJE KONTROLE

SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPŠTIH POSLOVA

SLUŽBA STANIČNIH USLUGA

SLUŽBA RAZVOJA, IT I STANDARDA KVALITETA

OGRANAK ZA AUTO-ŠKOLU

OGRANAK ZA TURISTIČKU AGENCIJU

 

 

RUKOVODSTVO

 

 

DIREKTOR

 

Direktor JGSP „Novi Sad“ – Milan Stanivuković, diplomirani ekonomista

2008/2013. - vlasnik i direktor konsultantske firme „Civeng – pro doo                                            

2013/2014. - savetnik gradonačelnika Grada Novog Sada za investicije

                   - upravnik Carinarnice Novi Sad

2014.           - direktor JGSP „Novi Sad“

 

IZVRŠNI DIREKTOR

 

NIKOLA JOKIĆ, diplomirani inženjer saobraćaja

2005/2006.  -  Auto instruktor u auto školama "Test drive", "Semafor"  i"Floyd"

2006/ 2008. -  Viši referent unutrašnje kontrole u "NIS - Naftagas promet”

2009/ 2010. - Rukovodilac saobraćaja u firmama  za autobuski prevoz putnika "Niksy travel" i "Petra tours"

2010/2014. - Saradnik za dispečerske poslove, šef Službe naručilaca za transportne usluge u "NIS Gazprom neftu".

2014. – Izvršni direktor JGSP "Novi Sad"

 

NADZORNI ODBOR

 

Milivoj Vuković (predsednik)

Diplomirani inženjer saobraćaja, penzioner. U svojoj radnoj karijeri bio je na raznim radnim mestima, među kojima i na radnom mestu načelnika Gradske uprave za saobraćaj.

 

Mladen Dobrić (član)

Diplomirani inženjer saobraćaja. Zaposlen je u Parking servisu na radnom mestu direktora Sektora za eksploataciju parkirališta i transport.

 

Biljana Stojković (član)

Diplomirana inženjerka saobraćaja. Radno iskustvo: katedra za bezbednost saobraćaja Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, JGSP „Novi Sad“. Radila je na mnogim pozicijama u JGSP „Novi Sad“ od 2000. godine, a trenutno je na radnom mestu pomoćnice direktora.