Javne nabavke dokumentacija

Уље и маст за возила (возила на погон на ЦНГ)

Poziv na podnošenje ponuda i prijava

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda/prijava

Odluka o dodeli ugovora


Sve javne nabavke >>