Годишње карте по повлашћеним ценама могу да израде следеће категорије корисника услуга превоза:
1.слепа и слабовида лица; особе оболеле од параплегије, дистрофије и сродних оболења, церебралне и дечије парализе, мултипле склерозе и реуматоидног артритиса, као и пратиоци особа са инвалидитетом које, у складу са актом изабраног лекара, имају право на пратиоца; 
2.деца са сметњама у развоју која похађају основну и средњу школу или дневни боравак, и омладина са инвалидитетом која похађа дневни боравак на територији Града Новог Сада, као и пратиоци за личну помоћ детета ангажовани на основу решења Центра за социјални рад Града Новог Сада, или на основу акта изабраног лекара уколико је пратилац родитељ или члан породичног домаћинства; 
3.особе на дијализи и са трансплатираним органима које користе туђу негу и помоћ;
4.ратни, војни инвалиди и цивилни инвалиди рата, корисници породичне инвалиднине, као и чланови породица погинулих у оружаним сукобима после 17. августа 1990. године
5.избегла, прогнана и расељена лица којима је због тешке болести потребна чешћа контрола лекара по критеријумима градског органа надлежног за здравство и социјалну заштиту; 
6.грађани града Новог Сада који су старији од 65 година који имају пребивалиште, односно боравиште, на територији Града Новог Сада; 
7.добровољни даваоци крви који су дали крв преко 50 пута – жене, односно 100 пута-мушкарци; 
8.деца из породице са троје и више деце, која имају пребивалиште и расељена лица која имају боравиште на територији Града Новог Сада на истој адреси, до краја редовног школовања, а најдуже до 26 године живота;
9.студенти са инвалидитетом на предлог Новосадског удружења студената са инвалидитетом;
10.особе оболеле од хемофилије, цистичне фиброзе и других ретких болести. 
Пратиоцима особа из тачке 1. и 2. годишња карта важи и када се те особе не налазе у возилу.


УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ КАРАТА


Грађани Новог Сада који су старији од 65 година:
Грађани старији од 65 година дужни су да захтев поднесу лично и да приложе фотографију формата као за личну карту и не старију од шест месеци, личну карту на увид или попуњен захтев који се може добити на свим продајним местима.
Готове карте моћи ће да се преузму 3 дана након предаје захтева, на истом месту на коме је захтев предат.


Остале категорије корисника
Захтеви за израду годишњих карата примају се на шалтерима благајне на Међумесној аутобуској станици. 
- За особе из тачака 1. до 5. годишње карте се израђују на основу спискова институција, организација и удружења којима наведене категорије грађана припадају.
- Особама из тачке 7. карте се издају на основу спискова институција којима припадају, односно на основу Уверења Завода за трансфузију крви о броју добровољних давања крви за датог корисника.
- Особама из тачке 9. и 10. годишње карте се издају на основу спискова институција, организација и удружења којима наведене категорије корисника припадају, или на основу здравствене документације и потврде од надлежне здравствене установе, не старије од 6 месеци (оригинал на увид).

 

Цена карте је 1.650 динара, а њена израда је 375 динара.