ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ

Постоји неколико врста претплатних карата:

Карте за ђаке и студенте

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Корисник услуге превоза треба да донесе уредно попуњен формулар захтева за израду карте (који може да преузме са wеб странице предузећа www.gspns.rs, као и на свим продајним местима ЈГСП "Нови Сад") уз пратећу документацију:

А. Ученик основне или средње школе:

За израду карте потребно је:
1 Доставити формулар захтева за израду карте оверен од стране школе да је редован ученик
2 Приказати личну карту, ђачку или здравствену легитимацију на увид ради идентификације
3 3Доставити једну фотографију, димензије 30x25мм
4 Новац за израду карте у износу од 750,00 динара

Редован студент факултета или више школе:

За израду карте потребно је:
1 Доставити формулар захтева за израду карте оверен од стране факултета или више школе да је редован студент
2 Приказати личну карту и оверен индекс факултета или више школе на увид ради идентификације.
3 Доставити једну фотографију, димензије 30x25мм
4 Новац за израду карте у износу од 750,00 динара

При предаји захтева корисник је дужан да плати цену израде легитимације, затим од благајника добија идентификациони број на основу којег након 3 дана, на истом месту где је предао захтев, преузима готову показну карту. Уважавајући чињеницу да ђачке карте квалификују кориснике услуге превоза за куповину месечних маркица по бенефицираним ценама које су знатно ниже у односу на цене за остале категорије корисника, за израду истих важе одређена ограничења:

По питању година корисника, карте се могу издавати за:

  • ученике основних школа, не старије од 16 година
  • ученике средњих школа, не старије од 20 година
  • студенте, не старије од 26 година Карте за ђаке и студенте издају се за школску годину тј. за период од септембра текуће до септембра наредне године и уз њих се купује месечна маркица.

Месечне маркице купују се у киосцима предузећа као и у продајним објектима у Темерину и Беочину.

ШКОЛСКЕ КАРТЕ

школске карте издају се за период од 01.09. текуће до 30.06. наредне године и корисници не могу да их користе за време трајања летњег распуста.

Постоје две врсте школских карата:

  • школска карта за ученике до 10 год старости, која се издаје од I до V зоне, цена је иста за све зоне и
  • школска карта за ђаке и студенте која се издаје од I до V зоне, а цена зависи од изабране зоне.

Уз школске карте се не купује месечна маркица. Приликом предаје захтева за издавање школских карата на шалтеру 12 на Међумесној аутобуској станици потребни су:

За израду карте потребно је:
1 Доставити уредно попуњен захтев за израду карте оверен од стране школе/факултета да је корисник редован ученик/студент
2 Доставити једну фотографију (димензија као за личну карту 30x25мм)
3 Здравствена легитимација за основце, а за средњошколце лична карта или здравствена легитимација на увид
4 Новац за израду карте у износу од 750,00 динара

 

 

 

Карте за пензионере

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Право на карту за пензионере могу да остваре лица која поседују решење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о остваривању права на пензију.

За израду карте потребно је:
1 Доставити решење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о остваривању права на пензију о пензији или последњи чек од пензије
2 Доставити личну фотографију не старију од шест месеци
3 новац за израду карте у износу од 750,00 динара

Карте за пензионере израђују се на шалтеру 12 на Међумесној аутобуској станици предузеча, а месечне пензионерске маркице се купују у киосцима предузећа. Уз пензионерску показну карту могу се куповати две врсте пензионерских маркица - по вишим и нижим ценама у зависности од тога да ли корисник услуге превоза има пензију испод или изнад просечне пензије на нивоу општине Нови Сад.

 

Карте за грађане

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Право на претплатне карте за грађане могу да остваре сва физичка лица без обзира на статус, лица са пребивалиштем, односно боравиштем у Новом Саду, страни држављани и др.

За израду карте потребно је:
1 Приказати личну карту односно други идентификациони документ на увид
2 Доставити личну фотографију не старију од шест месеци
3 3новац за израду карте у износу од 750,00 динара

Карте за грађане израђују се на шалтеру 12 на Међумесној аутобуској станици, а месечне грађанске маркице се купују у киосцима предузећа.

 

Карте за запослене

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Право на претплатне карте за запослене имају сви запослени који су у радном односу и то на основу захтева послодавца за ког запослени ради, а који садржи:

1. име и презиме запосленог,

2. адресу пребивалишта, односно боравишта.

За израду карте потребно је:
1 Доставити захтев (потврду) послодавца да је запослени у радном односу
2 Приказати личну карту на увид
3 Доставити личну фотографију не старију од шест месеци
4 новац за израду карте у износу од 750,00 динара

Уз претплатне карте за запослене купују се радничке месечне маркице на шалтерима 15, 16 и 17 на Међумесној аутобуској станици предузећа на основу захтева послодаваца који су извршили плаћање на рачун предузећа или готовинску уплату на благајни предузећа.

Месечна маркица за ову категорију путника може се купити само организовано преко предузећа, не може да је купи појединац.

 

 

Карте за кориснике материјалног обезбеђења

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Корисници претплатних карата за материјално обезбеђење остварују право на исту подношењем захтева за израду карте под условима утврђеним за кориснике грађанске претплатне карте. Уз карту за материјално обезбеђење купује се месечна маркица на основу овереног списка надлежног Центра за социјални рад. Право на маркице за материјално обезбеђење имају искључиво лица која се налазе на списку и која су носиоци материјалног обезбеђења.

За израду карте потребно је доставити:
1 Приказати личну карту односно други идентификациони документ на увид
2 Доставити личну фотографију не старију од шест месеци
3 новац за израду карте у износу од 750,00 динара

Месечне маркице за кориснике материјалног обезбеђења купују се на шалтеру 18 на Међумесној аутобуској станици предузећа.